Thương hiệu PEUGEOT là thương hiệu yêu thích của người Pháp, tăng ba điểm so với tháng 11 năm 2020, theo phong vũ biểu Posternak-Ifop đầu tiên của năm 2021.

 Thương hiệu PEUGEOT là thương hiệu yêu thích của người Pháp
Thương hiệu PEUGEOT là thương hiệu yêu thích của người Pháp

 

Phong vũ biểu Posternark-Ifop thực hiện phân tích hàng quý để theo dõi hình ảnh của các công ty lớn của Pháp. Nghiên cứu được thực hiện từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 3 năm 2021 trên một mẫu quốc gia đại diện cho dân số Pháp, bao gồm 1048 người từ 18 tuổi trở lên. Nghiên cứu này cho thấy 84% người Pháp có quan điểm tốt về PEUGEOT.

Logo Peugeot 2021
Logo Peugeot 2021

 

Vào thời điểm thương hiệu đang làm mới logo của mình và tung ra PEUGEOT 308 hoàn toàn mới, chiếc xe đầu tiên mang biểu tượng mới của mình, vị trí đầu tiên mà hãng chưa tổ chức kể từ tháng 11 năm 2019, là một thành công thực sự và khẳng định thương hiệu sư tử. trong những lựa chọn chiến lược mà nó đã thực hiện trong vài năm qua.

Đánh giá

Trả lời