Trong 9 tháng đến năm 2021:
– PEUGEOT có 2 xe nằm trong top 5 xe du lịch bán chạy nhất tại Pháp:
o PEUGEOT 208 dẫn đầu với thị phần 5,2
o PEUGEOT 2008 giữ vị trí thứ 3 với 4,3 thị phần

– Năm loại xe dẫn đầu trong phân khúc của họ:
o PEUGEOT 208 ở phân khúc B với thị phần 5,2
o PEUGEOT 2008 trong phân khúc B-SUV với thị phần 4,3
o PEUGEOT 3008 trong phân khúc C-SUV với thị phần 3,2
o PEUGEOT 5008 trong phân khúc C-SUV 7 chỗ với thị phần 1,4
o PEUGEOT 508 trong phân khúc D với thị phần 0,5

Trong thị trường xe du lịch tăng 3,9%, PEUGEOT có thị phần 17,3%
Trong thị trường LCV tăng 17,3% PEUGEOT có thị phần 17,9%
Trong thị trường PC + LCV tăng 9,8%, PEUGEOT đã công bố thị phần của 17,4%.

Dẫn theo tin Quốc Tế

Đánh giá

Trả lời