Cập Nhật Hình Ảnh Màu Xe New Peugeot 3008 GT

Tìm hiểu thêm New Peugeot 3008: https://hcmpeugeot.com/xe/new-peugeot-3008/

Tìm hiểu thêm thông số kỹ thuật chi tiết: https://hcmpeugeot.com/thong-so-ky-thuat-tskt-new-peugeot-3008-gt-2021/

Bổ sung thêm phiên bản, New Peugeot 3008 đa dạng với 3 tuỳ chọn New Peugeot 3008 GT, New Peugeot AL (Allure) và New Peugeot AT (Active), mang đến những trải nghiệm nâng cao trong diện mạo sang trọng cá tính. Xe mở ra sự lựa chọn phóng khoáng.

New Peugeot 3008 có 6 lựa chọn màu sắc bao gồm: Đỏ Sensation, Xanh Emerald, Trắng Pearl, Xám Platinum, Đen Nera và Cam Fusion.

NEW PEUGEOT 3008 GT ĐỎ

New Peugeot 3008 GT Màu Đỏ
New Peugeot 3008 GT Màu Đỏ
New Peugeot 3008 GT Màu Đỏ
New Peugeot 3008 GT Màu Đỏ
New Peugeot 3008 GT Màu Đỏ
New Peugeot 3008 GT Màu Đỏ
New Peugeot 3008 GT Màu Đỏ
New Peugeot 3008 GT Màu Đỏ
New Peugeot 3008 GT Màu Đỏ
New Peugeot 3008 GT Màu Đỏ New Peugeot 3008 GT Màu Đỏ New Peugeot 3008 GT Màu Đỏ New Peugeot 3008 GT Màu Đỏ New Peugeot 3008 GT Màu Đỏ New Peugeot 3008 GT Màu Đỏ New Peugeot 3008 GT Màu Đỏ New Peugeot 3008 GT Màu Đỏ New Peugeot 3008 GT Màu Đỏ

NEW PEUGEOT 3008 GT CAM

New Peugeot 3008 GT Màu Cam
New Peugeot 3008 GT Màu Cam
New Peugeot 3008 GT Màu Cam
New Peugeot 3008 GT Màu Cam
New Peugeot 3008 GT Màu Cam
New Peugeot 3008 GT Màu Cam
New Peugeot 3008 GT Màu Cam
New Peugeot 3008 GT Màu Cam
New Peugeot 3008 GT Màu Cam
New Peugeot 3008 GT Màu Cam New Peugeot 3008 GT Màu Cam New Peugeot 3008 GT Màu Cam New Peugeot 3008 GT Màu Cam New Peugeot 3008 GT Màu Cam New Peugeot 3008 GT Màu Cam New Peugeot 3008 GT Màu Cam New Peugeot 3008 GT Màu Cam New Peugeot 3008 GT Màu Cam

NEW PEUGEOT 3008 GT MÀU

New Peugeot 3008 Màu Đen
New Peugeot 3008 Màu Đen
New Peugeot 3008 Màu Đen
New Peugeot 3008 Màu Đen
New Peugeot 3008 Màu Đen
New Peugeot 3008 Màu Đen
New Peugeot 3008 Màu Đen
New Peugeot 3008 Màu Đen
New Peugeot 3008 Màu Đen New Peugeot 3008 Màu Đen New Peugeot 3008 Màu Đen New Peugeot 3008 Màu Đen New Peugeot 3008 Màu Đen New Peugeot 3008 Màu Đen New Peugeot 3008 Màu Đen New Peugeot 3008 Màu Đen

NEW PEUGEOT 3008 GT MÀU TRẮNG

New Peugeot 3008 Màu Trắng
New Peugeot 3008 Màu Trắng
New Peugeot 3008 Màu Trắng
new-peugeot-3008-mau-trang (6)
New Peugeot 3008 Màu Trắng
New Peugeot 3008 Màu Trắng
New Peugeot 3008 Màu Trắng
New Peugeot 3008 Màu Trắng
New Peugeot 3008 Màu Trắng New Peugeot 3008 Màu Trắng New Peugeot 3008 Màu Trắng new-peugeot-3008-mau-trang (6) New Peugeot 3008 Màu Trắng New Peugeot 3008 Màu Trắng New Peugeot 3008 Màu Trắng New Peugeot 3008 Màu Trắng

NEW PEUGEOT 3008 GT MÀU XANH

new-peugeot-3008-mau-xanh (8)
New Peugeot 3008 GT Màu Xanh
new-peugeot-3008-mau-xanh (4)
new-peugeot-3008-mau-xanh (3)
new-peugeot-3008-mau-xanh (7)
new-peugeot-3008-mau-xanh (2)
new-peugeot-3008-mau-xanh (1)
new-peugeot-3008-mau-xanh (6)
new-peugeot-3008-mau-xanh (8) New Peugeot 3008 GT Màu Xanh new-peugeot-3008-mau-xanh (4) new-peugeot-3008-mau-xanh (3) new-peugeot-3008-mau-xanh (7) new-peugeot-3008-mau-xanh (2) new-peugeot-3008-mau-xanh (1) new-peugeot-3008-mau-xanh (6)

NEW PEUGEOT 3008 GT MÀU XÁM

New Peugeot 3008 GT Màu Xám
New Peugeot 3008 GT Màu Xám
New Peugeot 3008 GT Màu Xám
New Peugeot 3008 GT Màu Xám
New Peugeot 3008 GT Màu Xám
New Peugeot 3008 GT Màu Xám
New Peugeot 3008 GT Màu Xám
New Peugeot 3008 GT Màu Xám
New Peugeot 3008 GT Màu Xám
New Peugeot 3008 GT Màu Xám
New Peugeot 3008 GT Màu Xám New Peugeot 3008 GT Màu Xám New Peugeot 3008 GT Màu Xám New Peugeot 3008 GT Màu Xám New Peugeot 3008 GT Màu Xám New Peugeot 3008 GT Màu Xám New Peugeot 3008 GT Màu Xám New Peugeot 3008 GT Màu Xám New Peugeot 3008 GT Màu Xám New Peugeot 3008 GT Màu Xám

 

Tham khảo thêm tại: https://hcmpeugeot.com
——————————————-
Mọi chi tiết hãy liên hệ Hotline: ???.???.????
Peugeot Bình Tân: 75 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
Chi tiết xem tại: https://hcmpeugeot.com
Nhận chỉ đường: https://g.page/r/CRJqTpz22oorEAE

Đánh giá