Thủ Tục Trả Góp

Mua xe trả góp: Là trả trước một phần tiền mua xe, phần còn thiếu sẽ vay ngân hàng rồi hàng tháng trả dần cho ngân hàng cả gốc và lãi theo phuơng thức trừ lùi trong suốt thời gian trả góp. Ví dụ: Khách hàng A mua trả góp xe Peugeot 2008 Active  trị … Đọc tiếp Thủ Tục Trả Góp